Aktuelt


Ledig stilling

Ved Nettavdelingen i Midt-Telemark Energi er det ledig stilling som Nett- og måleingeniør/tilsynsingeniør 

Arbeidsoppgaver:

·        Stillingens hovedarbeidsoppgaver vil fordele seg mellom arbeidsoppgaver innenfor Måling og arbeidsoppgaver innenfor Det lokale el tilsyn, med hovedtyngden av stillingen tillagt nettrelaterte oppgaver innenfor nettprosjektering, vedlikehold, spenningskvalitet og måling.

·        I tillegg kan andre nettrelaterte oppgaver tillegges stillingen.

·        Innenfor Det lokale el tilsyn vil oppgavene være tilsyn med elektriske installasjoner hos bedrifter og private, utførelse av internkontroll hos bedrifter og offentlige etater, rådgivende rolle overfor installatører, produktkontroll osv.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

·        Søkeren må ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Det må også dokumenteres minst 3 års relevant praksis etter endt utdanning.

·        Søkeren må være utadvendt, serviceorientert og ha gode samarbeidsevner.

·        Evne til å kunne jobbe selvstendig og målrettet med en ryddig og strukturert arbeidsform.

·        Det vil bli lagt stor vekt på gode IT-kunnskaper. Selskapet benytter i dag SAFE som IT-verktøy for å utøve funksjonen som tilsynsingeniør. IS Customer benyttes som kundeinformasjonssystem.

·        Sertifikat for personbil.

 

Vi tilbyr:

·        Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et konstruktivt og positivt arbeidsmiljø.

·        Lønn etter avtale/kvalifikasjoner. Selskapet har en god pensjonsordning gjennom medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
Nettsjef Arvid Juve, tlf. direkte 35949010 eller mobiltlf. 913 71 531.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes innen 31. oktober    2017 til følgende adresse:

                          Midt-Telemark Energi AS
                          Grønvoldvegen 1
                          3830 Ulefoss
                          eller: firmapost@mtenergi.no

 

Se også: Fullstendig annonsetekst