Høring av redusert alternativ for Nye Oterholtfoss kraftverk i Bø


MTE har sendt inn søknad til NVE om å bygge Nye Oterholtfoss kraftverk i Bø kommune etter et redusert alternativ. Hovedalternativet i opprinnelig søknad er trukket. NVE sender de nye planene på høring til de som uttalte seg til opprinnelig søknad. Søknaden inne holder en ny fagrapport som omhandler fisk og elvemusling. Søknaden kan du lese her.

NVEs høringsbrev kan du lese her.