Innledningsvis vil vi benytte anledningen til å ønske alle våre nettkunder et

Riktig Godt Nyttår!

På grunn av økning i våre pålagte kostnader i andre nett (13,6 %), bl.a. til Statnett, økt forbruksavgift (10,3 %), og økte investeringer i eget nett, vil nettleieprisene øke med virkning fra 01.01.16. Se prisliste nettleie.

Kostnadsøkningen i eget nett skyldes at vi kontinuerlig arbeider for å forbedre leveringssikkerheten for deg som kunde.

Dersom du opplever avbrudd på mer enn 12 timer, har du mulighet til å søke kompensasjon. Reglene for dette kan du finne på vår nettside www.mtenett.no/kompensasjon-for-avbrudd eller du kan få dem ved å henvende deg til oss.

Dersom du har spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med en av våre kundekonsulenter på telefon 35 94 90 40.

 

Foto: Bilde for bilde