Innledningsvis vil vi benytte anledningen til å ønske alle våre nettkunder et riktig Godt Nyttår!

Vi reduserer den totale nettleieprisen med 1,23 øre/kWh med virkning fra 01.01.2017.

Dette skjer selv om de kostnader vi er pålagt å betale til andre nett øker med 2,13 øre/kWh. I tillegg øker forbruksavgiften på elektrisk kraft med 0,4 øre/kWh. Alle beløp er inkl. mva.

For en kunde med årsforbruk på 20 000 kWh vil dette si en reduksjon på kr. 246,- i nettleiekostnader for 2017.

De statlige avgiftene (ENOVA-avgift, forbruksavgift og merverdiavgift) utgjør nå 49 % av den totale nettleieregningen du som kunde betaler til Midt-Telemark Energi. Kostnader til andre nett utgjør 13 % av regningen og eiendomsskatt utgjør 1 %.

Av den totale nettleieregningen sitter da Midt-Telemark Energi igjen med 37 %.

Se prisliste nettleie 2017

Dersom du opplever avbrudd i strømforsyningen på mer enn 12 timer har du mulighet til å søke kompensasjon. Reglene for dette finne du her, eller du kan få dem ved å henvende deg til oss.

Har du spørsmål kan du kontakte en av våre kundekonsulenter på telefon 35 94 90 40.