August-nummeret av Nært og Kjært

August-nummeret av Nært og Kjært

Er store nettselskap mer effektive enn oss mellomstore? Dette og mer til kan du lese om i august-nummeret av Nært & Kjært.

Vinnere av iPad

Vinnere av iPad

Vinner av iPad

Joraand Stavåsen og Marianne Hodne er heldige vinnere av hver sin iPad. De var med i trekningen iPad fra vår hovedleverandør i vårt AMS prosjekt, Embriq AS. Vi fikk byttet måler til avtalt tid hos disse to i pilotprosjektet vi hadde på Ulefoss.

Vi gratulerer!

Joraand Stavåsen

Joraand Stavåsen

Marianne Hodne

Marianne Hodne

Høring av redusert alternativ for Nye Oterholtfoss kraftverk i Bø

Høring av redusert alternativ for Nye Oterholtfoss kraftverk i Bø

MTE har sendt inn søknad til NVE om å bygge Nye Oterholtfoss kraftverk i Bø kommune etter et redusert alternativ. Hovedalternativet i opprinnelig søknad er trukket. NVE sender de nye planene på høring til de som uttalte seg til opprinnelig søknad. Søknaden inne holder en ny fagrapport som omhandler fisk og elvemusling. Søknaden kan du lese her.

NVEs høringsbrev kan du lese her.

Prisendringer nettleie

Prisendringer nettleie

Innledningsvis vil vi benytte anledningen til å ønske alle våre nettkunder et

Riktig Godt Nyttår!

På grunn av økning i våre pålagte kostnader i andre nett (13,6 %), bl.a. til Statnett, økt forbruksavgift (10,3 %), og økte investeringer i eget nett, vil nettleieprisene øke med virkning fra 01.01.16. Se prisliste nettleie.

Kostnadsøkningen i eget nett skyldes at vi kontinuerlig arbeider for å forbedre leveringssikkerheten for deg som kunde.

Dersom du opplever avbrudd på mer enn 12 timer, har du mulighet til å søke kompensasjon. Reglene for dette kan du finne på vår nettside www.mtenett.no/kompensasjon-for-avbrudd eller du kan få dem ved å henvende deg til oss.

Dersom du har spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med en av våre kundekonsulenter på telefon 35 94 90 40.

 

Foto: Bilde for bilde

Ny utgave av Nært & Kjært

Ny utgave av Nært & Kjært

Den nye utgaven av vårt kundemagasine er her. Du kan blandt annet lese om nye smarte målere.

 

                                                                  

Les kundemagasinet her

Nytt kundemagasin

Nytt kundemagasin

Mars-nummeret av vårt kundemagasin Nært & Kjært kan du lese her.