Økningen i stadig mer energieffektive elektriske artikler vil gi oss som nettselskap nye utfordringer.

Vi opplever i dag en endring i våre kunders forbruksmønster fra et jevnt fordelt energiforbruk over døgnet, til uttak av store effekttopper over korte perioder.

Hovedårsaken til dette er å finne i økt salg av el. biler, induksjonsovner, samt at stadig flere velger hurtigvirkende varmtvannsberedere (gjennomstrømningsvarmere) osv.

Felles for disse forbruksapparatene er at de trekker høye effekter over et kort tidsrom.

Dette kan være vel og bra for klima og miljø, men utviklingen fører med seg bivirkninger som dårligere spenningskvalitet, flimring og blinking i belysning, og problemer for spenningsfølsomme apparater. I tillegg vil dette stille nye krav til dimensjoneringen av fremtidens strømnett, som i dag ikke er utformet med tanke på disse høye konsentrerte effekttoppene.

Som noen eksempler kan nevnes at en vanlig varmtvannstank typisk trekker fra 1,5 til 2 kW, vil en ny moderne gjennomstrømningsvarmer ha en effekt på 12 til 24 kW. En lader til en moderne el. bil av typen Tesla (85 kWh) vil kreve normal ladeeffekt på 3,5 kW opp til 43 kW alt avhengig av hvor raskt batteripakken skal lades opp.

Etter hvert som utbredelsen av el. biler og denne typen apparater øker, vil behovet for større effektuttak (strømstyrke) i hjemmene øke. Dette setter krav til planlegging for våre kunder, men ikke minst for oss som nettselskap.

For å sikre alle våre kunder en høy kvalitet på vår nettleveranse, hvor kravet til leveringspålitelighet og spenningskvalitet er ivaretatt, har vi sett det nødvendig å sette krav til denne typen installasjoner.

Det er derfor viktig at du som kunde tar kontakt med oss som nettselskap dersom du har tenkt å installere utstyr med høyt effektuttak. I fellesskap skal vi finne frem til gode løsninger, både for deg som enkeltkunde, men ikke minst med tanke på alle våre øvrige nettkunder.

Som selskap ser vi i Midt-Telemark Energi positivt på innfasing av miljøvennlige forbruksartikler, og har derfor startet planleggingen av fremtidens strømnett.