Nyttige tips ved strømstans

 • Hold kjøleskapet lukket så mye som mulig
 • Fryseren bør ikke åpnes, dette vil framskyve tining
 • Lukk alle vinduer og ventiler så du holder lengst mulig på varmen
 •  Har du vannrør i kalde deler av huset, bør disse tømmes for å unngå frysing
 • Radio med batterier
 • Lommelykt
 • Oljelampe/stearinlys
 • Fyrstikker
 • Ved
 • Kokeapparat som går på gass eller rødsprit så du kan få deg varm mat

Sikkerhetsinformasjon

Vi vil spesielt presisere faren for personer ved eventuelle hendelser med luftlinjenett under ekstreme vindforhold:

 • Ledninger som har falt ned må ikke berøres om man må holde god avstand.
 • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.
 • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
 • Nettselskap / elverk må varsles dersom situasjoner som nevnt ovenfor blir observert.