Om Midt-Telemark Energi


Etablert i 2003 - men aner tilbake til 1916

Midt-Telemark Energi ble etablert 18.11.2003, men selskapet har aner tilbake til Holla kommunale Elektrisitetsverk, som ble etablerti 1916.

Midt-Telemark Energis eierstruktur er i dag:

  • 40 % Nome kommune
  • 36 % Bø kommune
  • 24 % Sauherad kommune

Midt-Telemark Energi har 29 ansatte, som utgjør 28,7 årsverk. I tillegg har vi 2 lærling.
Omsetningen for selskapet var i 2016 på NOK 143 mill, og ved inngangen til 2017 hadde selskapet en bokført egenkapital på NOK 191 mill. Dette utgjør en egenkapitalprosent på 45,7 %.

Forretningsidé

MTE skal markedsføre og selge sine produkter, kompetanse og tjenester med høy kvalitet og god service.

Visjon

MTE skal være et kraftsenter i lokalsamfunnet og gi merverdi for våre kunder, eiere og ansatte.